Individuele beleleiding

Voor ouders

Spiegeltraject

De kunst van opvoeden is om echt verbinding te maken met je kind.
En dat kan alleen als je goed verbonden bent met jezelf.

Concreet werken aan de oplossing voor je kind

Dit traject kan gevolgd worden door 1 van de ouders of door beide ouders. We vertrekken vanuit een uitgebreid intakegesprek. Daarna volgt het teruggeefgesprek waarin je de vertaling terugkrijgt van wat je kind je spiegelt over jouw leven. Dit gesprek sluiten we af met een gevoelsoefening. In een volgend consult krijg je inzicht over het temperament van jou als ouder en dat van je kind. Je krijgt opvoedingsadvies afgestemd op het temperament van je kind.

3 à 5 sessies

Verspreid over 3 à 6 weken

Ouder(s)

Vanaf €XXX

Wat zijn de voordelen?

Er is snel resultaat zichtbaar bij het kind

Het resultaat is langdurig

Je leert jezelf beter kennen

Je krijgt tools om je kind op te voeden volgens met zijn/haar temperament

Je gaat door een positieve bril naar het gedrag van kinderen kijken

Je kan je kind(eren) op de juiste manier begeleiden waardoor ze evenwichtiger opgroeien

De verbinding met je kind/gezin wordt sterker

Ouder en kind worden beide geholpen